Scyntygrafia wątroby i śledziony. Wynik badań : Widoczne jest wyraźne gromadzenie radiofarmaceutyku w szpiku kostnym. Wn Cechy znacznego upośledzenie czynności wątroby o nasileniu typowym dla marskości. Co ten opis badania może oznaczać ?