Zdj kl pietsiowej P-A
Owalne zacienienie w V miedzyzebrzu po stronie prawej , przy bocznej ścianie kl pietsiowej . Intensywniej wysycone i lub pogrubiale ściany oskrzeli wnęk. Serce i naczynia wnęk w normie . Przepona, kąty wolne.
Wn. Wskazanie zdj P-A z uniesionymi krekami /wyrzutowanie tkanek miękkich /