W rogu tylnym łąkotki Przyśrodkowej widoczna jest skośna szczelina pęknięcia. Na wysokości trzonu brak wolnego brzegu łąkotki. Róg przedniej relatywnie dobrze zachowany.
- prawidłowo zachowana łąkotka boczna, bez widocznych uszkodzeń,
-przeszczep więzadła krzyżowego przedniego ma całkowicie nieprawidłowy sygnał. Cechy znacznego uszkodzenia przebiegu w "roof impigment". W badaniu widoczne są pojedyncze włókna więzadła. Kanał piszczelowy położony zbyt stromo, ujście kanału piszczelowego znajduję się w 2 części z 4 na palteau piszczeli w płaszczyźnie strzałkowej, do przodu od przyczepu rogu przedniego łąkotki bocznej. Kanał piszczelowy jest poszerzony na całej długości do 12mm. W kanale na całej długości widoczny jest ganglion. Zmiana uwypukla się dostawowo i ma wymiary 12x6x11mm oraz
w okolicy ujścia zewnętrznego kanału piszczelowego, zmiana ma wymiary 12x22x20mm. Kanał udowy przedstawia się prawidłowo.
Na przyśrodkowej powierzchni stawowej rzepki, na wysokości przyśrodkowego fałdu maziówki widoczne są zmiany bliznowate w chrząstce stawowej o wymiarach 8x6mm.
Pozostałe chrząstki stawowe bez cech chondromalacji.