Czy możliwe, by ktoś w wieku 17 lat, kto nie pali i nie pije miał raka prostaty?