Przepuklina rozworu przełykowego, nadżerki przełyku (wyleczone).
W badaniu panendoskopowym stwierdzono żylaki przełyku wg klasyfikacji I/II,
wpuklające się do światła przełyku na ok 5 mm.

Wykonano badanie TK jamy brzusznej:
wątroba nie powiększona o nieco obniżonej densyjności ulegająca równomiernemu wzmocnieniu
kontrastowemu bez widocznych zmian ogniskowych. Pęcherzyk żółciowy niepowiększony z
podejrzeniem drobnego zwapnienia lub złogu przyściennie do 3 mm.
Drogi żółciowe wewnatrzwątrobowe. PZW niepowiększony. Podejrzenie drobnych zwapnień
w ścianie tylnej PZw w obrebie trzustki, nie można wykluczyć zwapnień zapalnych
w obrębie głowy trzustki.
Śledziona bez zmian. Żyła wrotna szer 1,5 cm światło żyły słabo zakontrastowane
bez widocznych cech obecności materiału zakrzepowego.
Pozostałe narządy jamy brzusznej bez zmian.

Wykonano badanie ultrasonografem doplerowskim naczyń układu wrotnego:
wątroba o prawidłowej wielkości i echogeniczności bez zmian ogniskowych
(wymiar AP prawego płata 12 cm)\
Śledziona w wymiarze dwubiegunowym 9 cm o prawidłowej, jednorodnej echogenicznosci.
Żyły śledzionowe, krezkowa górna oraz wrotna prawidoowej szerokości, drozne w całości
(średnica żyły sledzionowej 8 mm, żyły wrotnej 13 mm). W naczyniach przepływ dowątrobowy,
w żyle wrotnej o średniej predkości 23 cm/s.
Przepływ w żyle wrotnej zalezny od oddechu. Żyły wątrobowe prawidłowej szerokości
o gładkich scianach z prawidłowym widmem przepływu.
Naczyń krażenia obocznego nie uwidoczniono.

Wyniki badań labolatoryjnych:
morfologia:
wbc 5,72
rbc 5,28
hgb 15,8
hct 45,9
mcv 86,9
mch 29,9
mchc 34,4
plt 203

romaz:
segmenty 62%
eozynofile 3%
bazofile 0%
limfocyty 29%
monocyty 6%

uklad krzepniecia:
pt 12,7
wsk protrombiny 101,57
inr 0,98
aptt 27,00
d-dimery 1,08

badania biochemiczne:
crp 0,8
kreatynina 1,0
na+ 139
k+ 4,0
glukoza 82
alat 42
aspat 30
ggtp 29
alp 101
bilirubina 0,6
amylaza sur 47
amylaza mocz 316
kwas moczowy 4,1
białko 7,2

lipitogram:
cholesterol 206
trójglicerydy 114

badanie ogólne moczu:
jasnozółty przejrzysty
ph 5,0
cięzar 1,030
białko nb
glukoza nb
bilirubina nb
urobilinogen 0,2
ciała ketonowe nb

badania hormonalne:
tsh 0,8072

badanie wirusologiczne:
hbs ujemny
anty hcv ujemny

Proszę o poradę.
Jaka jest przyczyna żylaków przełyku?
Czy na podstawie wykonanych badań można wykluczyć chorobe watroby?
Jakie ewentualne dodatkowe badania trzeba wykonać,
do jakiego specjalisty powinienem sie zgłosić?