W wyniku wykonanej biopsji piersi mammotomem otrzymałam wynik końcowy: Rak przewodowy in situ i inwazyjny:zmiany in situ
o wysokiej atypii, z martwicą comedo, zwapnieniami i kanceryzacją zrazików (typ lity): znaleziono ognisko inwazji śr.0,2cm (pT1a). (B5) (8500/3 T-04020)*. Operacje mam planowaną na 20 lutego 2014, a badanie mammotomem miałam wykonane 15 stycznia 2014r. Czy w przypadku tego nowotworu, operacja nie powinna być wykonana możliwie odwrotnie, ze względu na naruszenie "zmiany" podczas biopsji