Co oznacza rozpoznanie histopatologiczne Gastritis chronica (++) activa corporis ventriculi. Metaplasia intestinalis (-) atrophia (-).
Dziękuje za odpowiedź.