Badanie MR kręgosłupa L/S, sekwencje FSE, SE, obrazy T1-, T2-zal, T2-tirm, T2-spc w dwóch
płaszczyznach wykazało:
-lordoza lędźwiowa spłycona;
-zaostrzenia na krawędziach powierzchni stawowych trzonów i w stawach m-k w dolnym odcinku
kręgosłupa L
-krążki m-k L4/5 i L5/S1 z cechami zmian zwyrodnieniowych w postaci obniżenia sygnału i wysokości;
-stożek końcowy rdzenia kręgowego zachowany prawidłowo
- drobne podlamania blaszek granicznych trzonow L2,L3 o typie guzkow Shmorla
-tylne uwypuklenei krązka mk L3/4 z dyskretną modelacją worka oponowego i przewężeniem
otworów mk
-centralna szerokopodstawna wypuklina krązka mk L4/ 5 z modelacją worka oponowego,
zaznaczonymi cechami świeżego uszkodzenia piercienia włoknistego, obustronnym zwężeniem
otworów mk
- niewielak centralna wypuklina krązka mk L5/S1 bez cech modelacji worka oponowego, sięgajaca
rozwiniętej tkanki tłuszczowej nadtwardowkowej
Uwagi:
-

O