Witam,proszę o interpretację wyniku badania:

Rezon. Magn. - kolana lewego

Badanie wykonano w sekwencjach TSE i TIRM,w obrazach T1,T2 i PD zależnych,w płaszczyznach
osiowych,strzałkowych i czołowych.
Zastarzałe uszkodzenie ACL ze zmianami bliznowato-atroficznymi odcinka proksymalnego więzadła.
Zmniejszony kąt przebiegu PCL jest objawem zmian przeciążeniowych więzadła.
Pozostałe więzadła stawu kolanowego i więzadła rzepki bez zmian,o zachowanej ciągłości.
Zmiany atroficzne strefy pośredniej i białej trzonu i rogu tylnego łąkotki przyśrodkowej z obwodowym
przemieszczeniem trzonu łąkotki w szparze stawowej.
Pasmowate zmiany bliznowate w strefie czerwonej trzonu i rogu tylnego łąkotki przyśrodkowej.
Łakotka boczna prawidłowo położona i o niezmienionej strukturze.
Zmiany malacyjne chrząstki stawowej kłykci przyśrodkowych kolana z ogniskami niedokrwienia tkanki
kostnej podchrzęstnej krawędzi tylnej kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej.
Geoda tkanki kostnej wyniosłości międzyguzkowej kości piszczelowej średnicy 8mm.
Zmiany przerostowo-płynowe błony maziowej stawów udowo-piszczelowego i udowo-rzepkowego z
obecnościa płynu w stawach i w kaletkach nadrzepkowej i brzuchato-półbłoniastej.
Zmiany obrzekowe mięsni grupy tylnej podudzia.
Rzepka prawidłowo położona w stawie rzepkowo-udowym.
odcinkowe zmiany malacyjne chrząstki stawowej powierzchni przyśrodkowej rzepki.
Obrzek ciała Hoffy.
Zmiany atroficzne troczków rzepki.

czy konieczne są jakieś zabiegi?Czy stan wg opisu jest zły?