Witam

Ostatnio byłam w szpitalu, miałam operację wycięcia torbieli z jajnika. Czy mógłby ktoś zinterpretować moje wyniki badań?

Alloprzeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych nie wykryto

Leu -6,1 Er - 4,21 Hb - 12,6 htk - 38,8 PLT - 231

Mocz: SG 1.015 ph- 5 glu-norm Osad: Nabł pł poj. wpw Leu 1-3 wpw Skł.min-bakt. /+/
Wsk. PT - 97,6% INR - 1,03 czas - 36,8s.
Białko całk. - 7,29 Mocznik - 29 Bilirubina całk - 0,81 Glukoza - 81 Kreatynina - 0,76 mg/dl
Na=139,3 K=3,85 Ca=1,308 mmol/l

Badanie mikrobiologiczne moczu ujemne
Antygen Hbs /-/ ujemny

Rtg kl.p - pola płucne powietrzne, rysunek oskrzelowonaczyniowy w normie, sylwetka serca w normie wieku

USG - macica w przodozgięciu wlk. 54 x 33 x 41 mm. W lewych przydatkach przestrzeń echoujemna o śr. 55 mm.


Byłabym bardzo wdzięczna