Na dostarczonych do oceny skanach uwidoczniono po stronie lewej w sąsiedztwie pochwy nieprawidłową strukturę o wym. łącznie ok 37x19 mm, w obebie której widoczne jest silne hyperintensywne w obrazach T1W ognisko o średnicy ok 8mm. Opisana zmiana w obrazach T1W jest hyperintensywna w centrum i hypointensywna w obwodzie. Natomiast w obrazach T2W na obwodzie posiada sygnał mieszany, natomiast w centrum jest silnie hypointensywna. W obrazach FS centrum zmiany jest również hyperintensywne, natomiast otaczające struktury są normointensywne w stosunku do mięśnia macicy. Po podaniu środka kontrastowego nie uwidoczniono istotnego wzmocnienia o charakterze patologicznym. W projekcji strzałkowej uwidoczniono tyłozgięcie macicy. Od strony kości krzyżowej w obrębie ściany macicy widoczne jest jej znacznego stopnia pogrubienie do szerk ok. 27mm na odcinku 52mm. Przestrzeń przedkrzyżowa bez uchwytnych zmian ogniskowych o charakterze patologicznym, prawidłowej szerokości. Obraz zmiany jest niecharakterystyczny. Może to odpowiadać patologicznej strukturze o charakterze lito-torbielowatym.

Proszę o pomoc, bo nie wiem, co mam myśleć.