Wyniki badań TSH 2,070, FT3 5,10 , FT4 15,5. Proszę o opinię co oznaczają wspomniane wskaźniki.