W rzucie podwzgorza po stronie prawej bezpośrednio powyżej ciała suteczkowatego widoczna jest gładko ograniczona zmiana wielkości 8.5*6*6.2 mm słabo hiperintensywna w obrazach FLAIR izointensywna w T1 T2-WI zmiana nie wzmacnia się po podaniu kontrastu nie wykazuje restrykcji dyfuzji wpukla się w obręb dolnej części III komory od strony prawej od góry przylega (częściowo obejmuje) ciało suteczkowate wn.obraz MR najbardziej sugeruję zmianę o typie hamartoma