w srodpiersiu gornym przednim widoczna zmiana guzowata ,policykliczna o wym 41/56/67,slabo wzmacniajaca po podaniu kontrastu o (20jh), ze zwapnieniami.Zmianaprzylega do aorty wstepujacej i pnia plucnego bez cech ich naciekania.W s.10pluca lewego przy scianie tylniej klp widoczny lity naciek o wymiarach 32/15/30 mm.Pluca bez zmian ogniskowych .Nie uwidoczniono powiekszonych wezlow chlonnych wnek .