Bardzo proszę o interpretację wyników a raczej diagnozy testów wysiłkowych istotne obniżenie w ST1 3 a w v5-v6 bez dławicy joanna