Wzmożony rys.naczyniowo-oskrzelowy w obu kątach przep-sercowych, po prawej stronie z niewielkim zmniejszeniem przejrzystości i namiotowym zacienieniem na przeponie, w lewym kącie zatarty zarys przepony. Wnęki naczyniowo-zrębowate, prawa silniej nasycona. Serce poszerzone w lewo o uwypuklonej talii. Zaznaczony krążek aorty