Lewa komora;LVEDD=46mm,LVESD=26mm,IVS=13mm,LVPW=12mm,FS =%,EF=ok.70% Prawa komora;RVEDD=22mm,RVFWDD=mm Lewy przedsionek: LAD= 37mm Prawy przedsionek:RAD=mm Zastawka aortalnaogrubialy i silnie wysycony brzeg platka lewowieńcowego,kinetyka prawidlowa,separacja 22mm,gradient 7,5/4,0 mmHg,pierscien 30 mm,opuszka 41 mm,Ao wstepująca poszerzona do 44 mm,łuk 38 mm,bez cech rozwarstwienia.