Proszę o interpretacje wyniku z moczu rocznego dziecka
Barwa -Jasnoslomkowa
Klarowność-klarowny
Odczyn-6.0
Ciężar właściwy-1.010
Białko -neg
Cukier-neg
Urobilinogen- norm 0.1mg/dl
Bilirubina- neg
Leukocyty -plus 75 WBC/ul
Erytrocyty-neg
Ketony-neg
Osad moczu
Nabłonki płaskie-1-3 wpw
Nabłonki okrągłe 0-1-2 wpw
Leukocyty 3-6 wpw
Erytrocyty wyługowane -pój.co kilka pół widzenia
Erytrocyty świeże- pój.w preparacie