W rozmazie tereocyty z jadrami bez jaderek miejscami o ukladach syncytialnych, koloidu brak.