Zagęszczenia bronchopneumoniczne w lewym dolnym polu płucnym bardziej zlewnie nasilone w okolicy nadprzeponowej.Pozostały miąższ płucny bez zmian ogniskowych.Sylwetka serca w normie wieku.