Mam takie wyniki morfologi czy powinnam się martwić niby wszystko w normie ale w górnych granicach...
Leukocyty 6,2 norma 4.0-10.0
Erytrocyty 5,13 norma 5,93-5,22
Hemoglobiny 14,1 norma 11,2 -15,7
Hematokryt 41,3 norma 34-45
Mcv 80 norma 79-95
Mch 27,5 norma 26-32
mchc 34,1 norma 32,2-35,5
Płytki krwi 274 norma 150-400
Rdw-sd 46,3 norma 36,4-46,2
Rdw-cv 16,2 norma 11,7-14,4
Pdw 10,2 norma 9,8-16,2
Mpv 9,7 norma 9,4-12,5
P-Lcr 21,9 norma 19,1- 46,6
Pkt 0,3 norma 0,2-0,4
Neutrofile 2,97tyś norma 2,0-7,0
Limfocyty 2,44 tys norma 1,0-3,0
monocyty 0,58 tyś norma 0,2-1.0
Eozynofile 0,16 tyś norma 0,02-0,50
Bazofile 0,02 tyś norma 0,0-0,1
Neutrofile 48,2% norma 40,0-80,0
Limfocyty 39,5% norma 20,0-40.0
Monocyty 9,4% norma 2,0-10,0
Eozynofile 2,6% norma 1,0-6,0
Bazofile 0,3% norma 0.0-2,0