Bardzo prosze o interpretację wyników badań syna, badania robione profilaktycznie, nic się mu nie dzieje, ale zawsze w badaniach musza wyjść jakieś odchylenia, ja chyba kiedyś osiwieje, poniżej wyniki:
krwinki białe 5,02 G/l (4-12)
Neutrocyty wart bezwzględna 2,21 G/l (1,40-6,60)
Neutrocyty% - 44,1% (35,0-55,00)
Limfocyty wart bezwzględna 1,98 G/l (1,40-7,80)
Limfocyty% - 39,4% (35,00-65)
Monocyty wart bezwzględna - 0,589 G/l (0,000-0,800)
Monocyty% - 11,7% (0,00-7,00)H
Eozynocyty wart bezwzględna - 0,194 G/l (0,000-0,600)
Eozynocyty% - 3,86 % (0,00-500)
Bazocyty wart bezwzględna - 0,046 G/l (0,000-0,100)
Bazocyty% - 0,916 (0,000-1,500)
krwinki czerwone - 4,65 T/l (4,20-5,50)
Hemoglobina – 7,94 mmol/l (6,80-9,60)
Hematokryt - 0,393 L/L (0,340-0,430)
Średnia objętość czerwonej krwinki - 84,4 fl (75,-95,0)
Średnia masa hemoglobiny w czerwonej krwince - 1,71 fmol (1,60-2,10)
Średnia stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej 20,3 mmol/l (19,0-23,00)
Anizocytoza krwinek czerwonych 14,8% (11,5-14,5) H
płytki krwi - 211 G/l (150-450)
Średnia objętość płytki krwi - 8,12 fl (7,00-12)
Hematokryt płytkowy 1,71 ml/l (1,40-3,60)
Anizocytoza płytek krwi – 16,3 10(GSD) - (12,0--19,0)

Rozmaz manualny
Blasty -0%
Promielocyty -0 %
Mielocyty -0 %
Metamielocyty-0 %
Pałki-0 % (norma 1-5) L
Segmety-44 % (norma 40-60)
Eozyocyty -3 % (norma 1-5)
Bazocyty -2% (norma 0-1) H
Limfocyty 44 % (norma 35-55)
Monocyty-7 % (norma 2-7)
Limfocyty odczynowe 0 %
Żelazo-11,82 umol/l (8,90-21,5)
OB 7
Dziecko 9 lat, morfologia robiona profilaktycznie. Dlaczego monocyty w rozmazie automatycznym wychodzą inaczej niż w ręcznym? Proszę o interpretację wyników