MORFOLOGIA (b) (C55.)
LEUKOCYTY 5.30 10^3 /ul wart. ref.: 3.98 - 10.04 10^3/ul
BCDB
ERYTROCYTY 4.57 10^6 / ul wart. ref.: 3.93-5.22 10^6/ul
HEMOGLOBINA 12.6 g/dl wart. ref.: 11.2 - 15.7 g/dl
HEMATOKRYT 37.8 % wart. ref.: 34.1-44.9 %
MCV 82.7 fl wart. ref.: 79.4-94.8 fl
MCH 27.6 pg wart. ref.: 25.6 - 32.2 pg
MCHC 33.3 g/dl wart. ref.: 32.2-35.5 g/dl
PŁYTKI 249 10^3 / ul wart.ref.: 182-369 10^3 / ul
RDW-CV 12.8 % wart. ref.: 11.6 - 14.4 %
.
PDW 11.1 fl wart. ref.: 9.8-16.2 fl
MPV 10.0 fl wart. ref.: 9.4-12.6 fl
P-LCR 25.0 % wart. ref.: 19-47
PCT 0.25 % wart. ref.: 0.16-0.38 %
NEUTROCYTY 3.13 10^3 / ul wart. ref.: 1.56-6.13 10^3 / ul
LIMFOCYTY 1.41 10^3 / ul wart. ref.: 1.18-3.74 10^3 / ul
MONOCYTY 0.62 10^3 / ul wart. ref.: 0.24-0.76 10^3 /ul
EOZYNOCYTY 0.13 10^3 / ul wart. ref.: 0.04-0.36 10^3 /ul
BAZOCYTY 0.01 10^3 / ul wart. ref.: 0.01-0.08 10^3 /ul
.
% NEUTROCYTÓW 59.0 % wart. ref.: 34.0-71.1 %
% LIMFOCYTÓW 26.6 % wart. ref.: 19.3-51.7 %
% MONOCYTÓW 11.7 % wart. ref.:4.7-12.5%
% EOZYNOCYTÓW 2.5 % wart. ref.: 0.7-5.8 %
% BAZOCYTÓW 0.2 % wart. ref.: 0.1-1.2 %

OB (b) (C59.)
OB (b) 2 mm/h war.ref. < 20 mm/h
BCDB

GLUKOZA (s) (L43.)
GLUKOZA (s) 99 mg/dl wart. ref.: 70-99 mg/dl wg PTD
BCDB

PANEL LIPIDOWY (I99,049,K01,K03)
CHOLESTEROL CAŁK. 192 ↑ mg/dl wart. pożądana 115 - 190 mg/dl
KOR
CHOLESTEROL HDL 90.4 mg/dl wart. pożądana >45 mg/dl
TRÓJGLICERYDY 46 mg/dl wart. ref.: < 150 mg/dl
CHOLESTEROL LDL 93 mg/dl wart. pożądana: poniżej 115 mg/dl
u osób z umiarkowanym lub małym ryzykiem
wart. pożądana: poniżej 100 mg/dl
u osób z dużym ryzykiem (5-10% wg SCORE)
wart. pożądana: poniżej 70 mg/dl
u osób z bardzo dużym ryzykiem
po zawale serca i udarze mózgu
powyżej 10% wg skali SCORE

MOCZNIK (s) (N13.)
MOCZNIK (s) 50.0 ↑ mg/dl wart. ref. 10 - 45 mg/dl
BCDB

KREATYNINA (s) (M37.)
KREATYNINA 0.88 mg/dl wart. ref. K: 0.66 - 1.09 mg/dl
BCDB
eGFR wg MDRD -Powyżej 60 ml/min

MAGNEZ (s) (M87.)
MAGNEZ (s) 0.80 mmol/l war.ref. 0,7 - 1,1 mmol/l
KOR

AST (I19.)
AST 24 U/l wart. ref. 5 - 31 U/l
BCDB

ALT (I17.)
ALT 21 U/l wart. ref.: 5 - 31 U/l
BCDB

AMYLAZA W SUROWICY (I25.)
AMYLAZA W SUROWICY 46 U/l wart. ref. do 90 U/l
BCDB

JONOGRAM (O35,N45,I97.)
SÓD 136.3 mmol/l wart. ref. 135 - 148 mmol/l
BCDB
POTAS 3.99 mmol/l wart. ref. 3,5 - 4,9 mmol/l
CHLORKI 101.0 mmol/l wart. ref. 98-107 mmol/l

TSH (L69.)
TSH 0.190 ↓ mIU/l wart. ref.: 0.38 - 5.33 mIU/l
KTMK

fT3 (O55.)
FT3 4.55 pmol/l wart. ref.>21 lat: 3.5 - 6.5 pmol/l
KOR

fT4 (O69.)
FT4 19.97 pmol/l wart.ref. >21 lat: 11.5 - 22.7 pmol/lOsoba z chorobą autoimunologiczną. Wyniki zrobione po 3 miesiącach bycia na diecie autoimunologicznej.