W pograniczu ss ix.x pl widoczna jest przyopłucnowa nieuwapniona zmiana guzkowa 0,7 cm łączą sie z nia zmiany włókniste którym towarzysza rozstrzenia oskrzeli.
poza tym tkanka płuc bez widocznej patologii.
w obrazie wnek i śródpiersia struktur patologicznych nie uwidoczniono.
przekroje tchawicy i wiekszych oskrzeli w granicach normy.
w oknie aortalno-płucnym widocznych kilka zmiana wezłowych największa w osi krótkiej 0,9 cm
poza tym węzły chłonne śródpiersia niepowiększone.
slad płynu w worku osierdziowym.
serce i duże naczynia zmian nie wykazują.

wn. wieloznaczna zmiana guzkowa w pl z towarzyszącymi jej zmianami włóknistymi