witam proszę o opis mojego zapisu ekg-oś pośrednia,niemiarowośc zatokowa 75-96/min PQ 0,10-0,11s-skrócenie.QT-0,34s.Niewielkie obniżenie ST w II III aVF,V4-6.przyspieszone przewodnictwo przedsionkowo-komorowe.Podejrzenie zmian niedokrwiennych(lub zmian ST na innym tle)