Proszę o informację jaki są szanse wyleczenia po takich wynikach z tomografu po 6 już odbytych chemioterrapiach

Rozpoznanie kliniczne : nasieniak jądra prawego.

Wyniki TK.

U podstawy obu płuc widoczne są rozproszone zmiany włókniste. W segmencie X płuca prawego widoczny jest guzek wielkości 13mm.
W segmencie VIII płuca prawego guzek 6mm. W segmencie I i II płuca lewego torbiel powietrzna o wielkości 12mm.
We wnęce płuca prawego widoczny jest obszar hypodensyjny wielkości 6mm. mogący odpowiadać niewielkiemu węzłowi chłonnemu.
Wątroba w linii środkowo-obojczykowej prawej wielkości 20cm. W segmencie II widoczne jest ognisko hypodensyjne wielkości 15mm.
Drugie ognisko wielkości 28mm. zlokalizowane jest na pograniczu segmentu IV i VII. Na pograniczu segmentów V i VI ognisko 38mm. Wszystkie zmiany są podejrzane o meta.
W obrębie żyły głównej dolnej na odcinku ok 13cm, widoczny jest brak zakontrastowania światłą naczynia, co wskazuje na obecność materiału zakrzepowego.
Na wysokości odejścia naczyń nerkowych, pomiędzy aortą a żyłą główną dolną widoczna jest guzowata masa wielkości ok. 84x77x66mm, najpewniej i węzłowym charakterze. Ponadto okołoaortalnie widoczne są mniejsze węzły chłonne wielkości do 18mm.