Barwa j.zólta
przejżystosć- klarowny
ciężar właściwy- 1.017
pH- 6.5
leukocyty-ujemny
azotyny-ujemny
bialko-ujemny
glukoza-wnormie
bilirubina-ujemny
erytrocyty-250 erytr/<5
osad:
Nablonki plaskie 7 wpw
leukocyty 1wpw
erytrocyty swieze 6wpw
erytrocyty wylugowane- luzno zalegaja pole widzenia!
bakterie-liczne wpw
szawiany wapnia poj wpw