Lordoza lędżwiowa jest spłycona w górnej części.Na poziomie L5-S1widoczne są cech dehydratacji i zmniejszenie wysokości krążka międzykręgowego.Tylna protuzja tego krążka jest większa po lewej stronie,w wymiarze ap do 3 mm.Modeluje ona worek oponowy i spłyca światło zachyłka bocznego kanału kręgowego.Niewielkie uwypuklenia krążka do dolnej części lewego otworu międzykręgowego,bez cech ucisku korzenia L5 w otworze.Na poziomie L4-L5 niewielkie okrężne uwypuklenie krążka międzykręgowego modeluje worek oponowy.Krążek ten uwypukla się do dolnej części prawego otworu międzykręgowego,bez cech ucisku korzenia L4 w otworze.Na poziomie L1-L2 widoczne są cechy częściowej dehydratacji krążka międzykręgowego oraz drobna nierówność dolnej płytki granicznej trzonu L1 w jej tylnej części,najpewniej o charakterze guzka Schmorla. Niewielkie tylno-prawoboczne uwypuklenie krążka modeluje worek oponowy.Na przekrojach strzałkowych w zagłębieniu odbytniczo-macicznym widoczna jest zwiększona ilość wolnego płynu.