Badanie MR wykazuje odprostowanie fizjologicznej lordozy kręgosłupa szyjnego.Na poziomie przestrzeni miedzy kręgowej C5/C6 uwidoczniła się pośrodkowa przepuklina krążka międzykręgowego w fazie przewlekłej ekstruzji,skierowana podwięzadłowo w górę i w dół kanału kręgowego,nieznacznie też w stronę prawą.Zmiana uciska worek oponowy. Krążek C4/C5jest symetrycznie uwypuklony(bulging disc)bez istotnego ucisku struktur nerwowych.W odcinku C4-C6 stwierdza się dyskretne zmiany zwyrodnieniowo-zniekształcające trzonów i stawów unkowerterbalnych w granicach normy do wieku.Poza tym w zakresie kręgosłupa kanału kręgowego i rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym nie wykazano.Rdzeń kręgowy bez zmian ogniskowych.
W zakresie kręgosłupa piersiowego widoczne są nieznaczne większe zmiany wytwórcze części kostnych,odcinkowo nasilone w obrębie prawego stawu międzykręgowego Th10/Th11.Na tym poziomie uciśnięty jest worek oponowy.W trzonie Th7znajduje się drobny naczyniak jamisty.Nie wykazano przepuklin krążków między kręgowych w odcinku lędźwiowym.Poza tym obraz kręgosłupa piersiowego w normie.Rdzeń kręgowy bez zmian ogniskowych.