Stowarzyszenie Społeczny Komitet ds. AIDS we współpracy ze Stowarzyszeniem Podwale Siedem prowadzą ogólnopolskie badanie skuteczności zapobiegania zakażeniom HIV drogą wertykalną (z matki na dziecko). Badanie dofinansowane jest w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, którego operatorem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Głównym celem projektu jest poprawa sposobu realizacji polityk publicznych dotyczących zapobiegania zakażeniom HIV w Polsce. Wyniki posłużą do wypracowania rekomendacji i wniosków wspomagających oraz optymalizujących proces działań zapobiegających zakażeniom HIV i służących przeciwdziałaniu AIDS.
Obecnie szukamy lekarzy i lekarek ginekologów oraz położnych, którzy / które prowadzą przynajmniej część praktyki w ramach NFZ do rozmowy / przeprowadzenia z nimi krótkich, anonimowych wywiadów na temat profilaktyki HIV u ciężarnych. Szukamy lekarzy i położnych prowadzących praktyki w:
• Krakówie – mamy już przeprowadzony wywiad z położną, szukamy lekarza,
• Opolu,
• Rzeszowie,
• Katowicach – mamy przeprowadzony wywiad z położną, szukamy lekarza,
• Kielcach,
• Olsztynie,
• Poznaniu.
Rozmowa będzie trwała około 15 – 20 minut. Podczas wywiadu będą zadawane pytania, które dotyczą różnych kwestii związanych z profilaktyką zakażeń HIV drogą wertykalną, ze szczególnym uwzględnieniem działań kierowanych do kobiet w ciąży.
Informacji w sprawie wywiadów udziela Karolina Walkiewicz ze Społecznego Komitetu ds. AIDS: karolina.walkiewicz@skaids.org.
Będziemy bardzo wdzięczni za każdą pomoc!