Dostałam wyniki badań histopatologicznych.
W rozpoznaniu napisali : Decidua necroticans et cruores. Telae embryonis absunt.
Mogę prosić o przetłumaczenie.