itam, mam ogromną prośbę o pomoc w interpretacji wyników badań.
D-dimer 310 ng/ml
PT 12,3 sek
Wskaźnik PT 104,9 %
APTT 27,2 sek
INR 0,94
Fibrynogen 3,32 g/l
TSH 3,450 mU/l
Testosteron 0,93 nmol/l
Kortyzol (jedn. SI) 748,8 nmol/l
Kortyzol (jedn. trad.) 27,14
DHEAS 164,4

Kobieta 51 lat

Z góry dziękuję za wszelką pomoc.