Wynik pierwsz bad nasienia(),drugiego[].

Ost.ejakul(6dni)[3];Objęt(4,2ml)[4,8];Barwa szarobiała;Zapach swoisty;Konsys.prawidł;pH(7,8)[7,9];Ruchliwość(40)[55];Ruch plemn szybki postęp/typA/(30)[45];Ruch plemn-brak ruchu(60)[45];Aglutynacja ujemna;Upłynnienie(do30min)[pow.30];Lepkość prawidł;Żywotność(40%)[65%];Liczba plemn w 1ml(11,9mln)[20,3];Liczba plemn w ejakul(49,9)[97,5];Liczba leukocytów w 1ml(5,6)[1,0x106mln];Liczba komórek spermatogenezy w 1ml 2/100,Liczba plemn o bud prawidł(37%)[23%].