Witam,bardzo proszę o pomoc w interpretacji badania scyntygrafii kości:Badanie wykonano na dożylnej iniekcji MDP-Tc99m.Akwizycję przeprowadzono w pozycji leżącej.W badaniu trójfazowym uwidoczniono wzmożoną aktywność metaboliczną w rzucie obu trzpieni alloprotezy prawego stawu kolanowego.Z uwagi na krótki czas od zabiegu operacyjnego(endoproteza założona w 03.2013)nie można jednoznacznie wypowiedzieć sie co do istoty stanu zapalnego.Większe gromadzenie obserwuje się w rzucie trzpienia udowego.Odczyn zapalny sięga 2/3 długości trzonu obu kości.