Witam. Bardzo proszę o interpretację wyników badań ze szpitala. Otrzymałam wypis i nic mi nie wyjaśniono mimo pytań. Mam skierowanie do neurologa, ale oczekiwanie jest długie, a bardzo się martwię tymi opisami.
TK głowy przed i po kontraście: zwraca uwagę nieznaczny obrzęk tkanki mózgowej. Układ komorowy nadnamiotowy wąski. W okolicy kąta mostowo-móżdżkowego po lewej stronie uwidoczniono anomalię naczyniową z pogrubionym naczyniem tętniczym do 3mm, długości 15mm. Po przeciwnej stronie naczynia móżdżkowe są cienkie.
Angio TK tętnic podstawy mózgu: w wykonanym badaniu uwidoczniono asymetrię szerokości naczynia w sąsiedztwie kąta mostowo-móżdżkowego - po stronie lewej jest ono szersze o 2
-3mm i ma nieco kręty przebieg. Dochodzi ono do topografii przebiegu tętnicy móżdżku przedniej dolnej po stronie lewej. Poza tym ewidentnych cech malformacji naczyniowej w zobrazowanych naczyniach koła tętniczego mózgu nie wykazano.
UDP TT szyjnych:
Prędkość przepływu (cm/s)
RCCA 95/26, RICA 100/46, RECA 78/15
LCCA 88/25, LICA 92/47 LECA 80/19

Tętnice symetryczne typowo położone. ICA dość wąskie - śr. do 3,5mm. Krążenie hyperkinetyczne. Kierunek, prędkość oraz spektrum przepływu w tętnicach szyjnych wspólnych, wewnętrznych i zewn. w granicach normy. W ich obrębie zwężeń nie stwierdza się.
Tętnice kręgowe:
RVA 60/23 (42/18)- śr. 2,8mm, LVA 57/22 (45/21)- śr. 4mm

Obie tętnice kręgowe prawidłowej szerokości, mają nierówny przebieg. Prędkość i spektrum przepływu w obu tętnicach kręgowych prawidłowe, kierunek przepływu dogłowowy. W badaniu czynnościowym stwierdzono istotną zmianę prędkości przepływu w obu tt kręgowych.


Czy te wyniki oznaczają tętniaka mózgu? Jak mam rozumieć te wyniki. Bardzo proszę o pomoc