Proszę o analizę wyników TK z kontrastem:
Drobny bliznowaty pozapalny guzek wlk. 2mm obwodowo w S2P - bez znaczenia .
Wąskie pasma zwłóknień w S5L i S9L. Wąskie pasma niedodmowe w S10P i S10L.
Poza tym miąższ płucny prawidłowo powietrzny, bez innych zmian ogniskowych, bez zmian
naciekowych i bez zmian śródmiąższowych
Wnęki płucne prawidłowe , drzewo oskrzelowe bez widocznych zmian.
Węzły chłonne śródpiersia i wnęk płucnych cech patologicznego powiększerna nie wykazują.
Duże naczynia śródpiersia bez zmian patologicznych . Tętnice płucne i ich gałęzie płatowe
oraz segmentarne prawidłowo wypełniają się kontrastem
Pozostałe struktury śródpiersia badaniem TK również prawidłowe.
Części kostne bez zmian
Wyraźne stłuszczenie miąszu wątroby jej gęstość wynosi 30jH
Poza tym obraz nadbrzusza obiętego badaniem jest prawidłowy.