Witam,
bardzo proszę o analizę poniższych wyników:

WBC [tys/ul]: 5,2 (norma: 4-10)
RBC [mln/ul]: 4,24 (norma: 4,20-5,40)
HGB [g/dl]: 13,0 (norma: 12-16)
PLT: [tys/ul]: 214 (norma: 140-450)

MCV [fl]: 97 (norma: 80-100)
MCH [pg]: 30,7 (norma: 27-34)
MCHC [g/dl]: 31,8 (norma: 31,5-37)
RDW [%]: 13,2 (norma: 8-20)
MPV [fl]: 8,2 (norma: 6-13)
PDW [%]: 17,0 (norma: 8-20)

LYM%: 65 (norma: 25-50)
MON%: 3,5 (norma: 2-10)
GRA%: 31,5 (norma: 50-80)
LYM [tys./ul]: 3,4 (norma: 1-5)
MON [tys.ul]: 0,20 (norma: 0,1-1)
GRA [tys./ul]: 1,6 (norma: 2-8)

OB [mm/h]: 15 (norma: do 12)

żelazo [ug/dl]: 35 (norma: 50-170)

FT4 [ng/dl]: 0,94 (norma: 0,98-1,63)
TSH [IU/ml]: 3,490 (norma: 0,580-3,590)

Wyniki osoby w wieku 18 lat,
z góry dziękuję za pomoc.