Nie wiem do końca co mi dolega, więc prosiłabym bardzo o napisanie jakiego co mi jest i jakiego leczenia będę musiała się podjąć, proszę bardzo o pomoc

W badaniu stwierdza się spłycenie fizjologicznej lordozy szyjnej. Tarcze międzykręgowe w odcinku szyjnym kręgosłupa wykazują zaburzenia uwodzenia. Najbardziej jest to widoczne w zakresie tarcz C3-C4, C4-C5, C5-C6. Prawe stawy kątowo-trzonowe poziomów C3-C4, C4-C5 oraz częściowo C5-C6 wykazują zmiany zwyrodnieniowe. Wejście do prawego konało korzeniowego poziomu C3-C4 jest zwężone. Ewidentnych ucisków na korzenie rdzeniowe nie stwierdza się. Kanał kręgowy w całym zakresie jest bez stenozy. Widoczny w badanie rdzeń kręgowy jest bez patologicznych sygnałów. Pogranicze czaszkowo-kręgowe jest bez wad i anomalii. W badaniu uwidoczniono dodatkowo wyraźne skrzywienie kręgosłupa za szczytem na poziomie przejścia szyjno-piersiowego. Skrzywienie jest esowate z wypukleniem lewobocznym w części szyjnej i prawobocznym w części piersiowej