Firma Nestor Group poszukuje 4 kandydatów na wykładowców do przeprowadzenia warsztatów z zakresu opracowania programu rozwoju kadr podstawowej opieki medycznej.

Termin realizacji zadania:
-od 6.10.2018 - 30 września 2019 r.
W związku z dużą rozpiętością czasową przewidzianą na wykonanie warsztatów, konkretne dni przeprowadzenia warsztatów są elastyczne, do ustalenia.


Zakres obowiązków:
-przeprowadzenie 16 godzinnych warsztatów dla grupy średnio 25 osobowych.
Tu terminy są niestety sztywne 06-07.10.2018 r.;
-przeprowadzenie wizyt monitorujących w placówkach POZ ( 16h/ placówka), których pracownicy zostali objęci warsztatami w celu wdrożenia programu rozwoju kadr – średnio 10-15 placówek ( sumarycznie ilość godzin: 160h-240h).

Wymagania:
-wykształcenie wyższe;
-doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji warsztatów z zakresu opracowania programu rozwoju kadr POZ.

Oferujemy:
-organizację transportu/bądź zwrot kosztów za dotarcie na miejsce szkolenia oraz do monitorowanych placówek;
-noclegi wraz z wyżywieniem;
-stawkę za godzinę 150 zł/ netto, za całość realizacji zadania 26400 zł - 38400 zł netto ( w zależności od ilości godzin 160h-240h ).

Miejsce realizacji:
-województwo dolnośląskie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, na adres mailowy: biuro@nestorgroup.pl.