mam wynik RM w którym badanie wykazało dwa pasma naczyniowe - w lewej półkuli móżdżku, o długości 2 cm i w robaku móżdżku, o długości 3,5cm z siecią drobnych naczyć doprowadzających, drenujących lewa półkulę móżdżku i robaka, odpowiadające naczyniakom żylnym. pasma te biegną przez komorę IV, łączą się ze sobą w obrębie komory IV w jedno naczynie, o średnicy ok.4mm., uchodzące do zatoki prostej.
co to oznacza?