Czy przy takich wynikach jest konieczność usuwania macicy ? Czy można to leczyć w inny sposób

Rozpoznanie histopatologiczne
1. polipowate fragmenty błony śluzowej szyjki i endometrium z cechami sekrecji.
2. obfite polipowate fragmenty endometrium z cechami zaawansowanej sekrecji , wylewami krwawymi i polami mięśniówki .
3. Fragmenty nabłonka płaskiego i błony śluzowej szyjki ogniskowo z cechami metaplazji płaskonabłonkowej .

Wynik cytologii
Czynniki infekcyjne (mikroorganizmy) :
-zmiany flory bakteryjnej
inne zmiany nie nowotworowe odczynowe i naprawcze , zmiany odczynowe związane z zapaleniem
łącznie z typową regeneracją
Uwagi : metaplazja , erytrocyty , ziamiaki
cyt II wg Pap.