Jak w temacie. Potrzebne mi to do książki.
Jakie są efekty uszkodzenia mięśnia okrężnego ust czy innej tkanki znajdującej się mniej więcej w policzku po ranie postrzałowej stycznej?

Ktoś wie?