Wszystkie osoby, ktore w ciągu ostatnich dwóch lat były świadkami wypadku, lub doświadczyły utraty bliskiej osoby w wypadku, szczególnie jeśli dokuczają: poczucie winy, kłopoty ze snem, nawracające wspomnienia, nadmierne poddenerwowanie lub kłopoty z koncentracją uwagi, zachęcam do uczestnictwa w programie TRAKT

(kontakt: 509 127 858, e-mail: terapia@psych.uw.edu.pl)

Zespół doświadczonych klinicystów i licencjonowanych terapeutów zapewnia możliwość specjalistycznej diagnozy psychologicznych problemów potraumatycznych oraz w razie stwierdzenia zespołu stresu pourazowego oferuje możliwość terapii.

Koszty badań diagnostycznych, leków i psychoterapii pokrywane są z programu Uni Europejskiej.

Więcej informacji o programie, formie terapii i jej skuteczności znajdziecie na tej stronie: http://www.wypadki-drogowe.pl/