Mam pytanie odnośnie pomiarów ciśnienia tętniczego ciśnieniomierzem mechanicznym.
Otóż gdy mierze ciśnienie to tak przy.wartosci ok 140mm Hg wskazówka zaczyna lekko drgać ale ton w sluchawce slysze na ok.120mm Hg i wtedy wskazówka drga mocno.
Czy za wiarygodne brac już drgania wskazówki przy 140 czy dopiero jak usłysze ton?