Odebrałam rtg zatok i płuc mojego 4-letniego synka i się niepokoję. Czy mogłabym prosić o wyjaśnienie poniższych opisów?
Zatoki - w zatokach czołowych przyśrodkowo niewielkie polipowate cienie. Zatoka szczękowa prawa w całości zacieniona, lewa bez widocznych zmian. Przegroda nosa prosta.
Klatka piersiowa - obustronnie w polach płucnych zagęszczenia okołooskrzelowe i przyśrodkowo zagęszczenia śródmiąższowe. Przepona i kąty p-ż wolne. Sylwetka serca na zdjęciu p-a prawidłowa.