Witam
Bardzo proszę o interpretację badań .
Mężczyzna 30 lat wzrost 177 cm , waga 105 kg .

Morfologia krwi Leukocyty 6,9 tys/µl 4,23 9,07 N

Erytrocyty 5,16 mln/µl 4,63 6,08 N

Hemoglobina 15,7 g/dl 13,7 17,5 N

Hematokryt 45,7 % 40,1 51,0 N

MCV 88,6 fl 79,0 92,2 N

MCH 30,4 pg 25,7 32,2 N

MCHC 34,4 g/dl 32,3 36,5 N

Płytki krwi 412,1 tys/µl 150 400 H

Limfocyty 34,1 % 20,0 40,0 N

Neutrofile 63,8 % 40,0 80,0 N

Inne(Eo,Bazo,Mono) 2,1 % 3,0 18,0 L

Limfocyty 2,4 tys/µl 0,8 4,5 N

Neutrofile 4,4 tys/µl 1,5 7,0 N

Inne (Eo,Bazo,Mono) 0,1 tys/µl 0,2 1,6 L

RDW-CV 13 % 11,6 14,4 N

PDW 11 fl 9,8 16,2 N

MPV 9,3 fl 9,4 12,6 L

P-LCR 20 % 19,1 47,0 N

OB OB 4 mm/h 2 12 N

Glukoza Glukoza 5,54 mmol/l 3,90 5,50 H

prawidłowa glikemia na czczo: 3,9-5,5 mmol/l
nieprawidłowa glikemia na czczo: 5,6-6,9 mmol/l,wskazane wykonanie testu OGTT
cukrzyca:7,0 mmol/l i >7 mmol/l,wynik uzyskany w dwukrotnym badaniu.

Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)
Cholesterol całkowity 7,13 mmol/l 3,00 5,00 H

Cholesterol HDL 1,38 mmol/l

>= 1,0 mmol/l zgodnie z zaleceniami PTK i PTDL

Cholesterol LDL 5,16 mmol/l

Wartości docelowe zgodnie z zaleceniami PTK i PTDL:
< 3,0 mmol/l u osób zdrowych oraz z umiarkowanym lub małym ryzykiem
sercowo-naczyniowym
< 2,5 mmol/l u osób z dużym ryzykiem
< 1,8 mmol/l u osób z bardzo dużym ryzykiem, po zawale serca i udarze mózgu

Trójglicerydy 1,29 mmol/l

<= 1,7 mmol/l zgodnie z zaleceniami PTK i PTDL

Elektrolity (Na, K) Sód 138 mmol/l 136 145 N

Potas 4,32 mmol/l 3,50 5,50 N

Żelazo Żelazo 26,2 µmol/l 11,6 31,3 N

Kreatynina Kreatynina 74 µmol/l 64 111 N

eGFR >90 ml/min/1,73m2

Wzór wg MDRD (Modification of Diet in Renal Diseases)
> 60 ml/min/1,73 - prawidłowy
< 60 ml/min/1,73 - zaburzenia filtracji nerek

Mocznik Mocznik 4,10 mmol/l 3,20 7,40 N

Kwas moczowy Kwas moczowy 388,0 µmol/l 210,0 420,0 N

TSH TSH 0,7800 µIU/ml 0,3500 4,9400 N

Próby wątrobowe ALT 46 U/l 0 55 N

AST 29 U/l 5 34 N

Fosfataza zasadowa 85,0 U/l 40 150 N

Bilirubina całkowita 19,00 µmol/l 3,4 20,5 N