drobne zwłóknienia i nieco pogrubiała opłucna w prawym kacie przeponowo żebrowym guzek w lewym koncie p-ż co to może byc za choroba