Witam. Choruję na PSC. Jestem 28 letnią kobietą. Chorobę zdiagnozowano u mnie miesiąc temu. Od roku mam objawy i przyjmuję Proursan.

Biopsja

W badanym biopacie (łącznie 3 fragmenty) większość przestrzeni bramno-żółciowych wyraźnie poszerzona, w obecnością w ich obrębie obfitego nacieku zapalnego limfocytarno-plazmocytarnego. Niejednokrotnie naciek zapalny przekracza płytkę graniczną zrazika, odsznurowując poszczególne hepatocyty lub ich grupy i wchodzi w głąb miąższu. Obecne są jednak przestrzenie bramno-żółciowe, w których naciek zapalny dość dobrze odcina się od płytki granicznej zrazika. Miejscami liczne hepatocyty wykazują cechy zwyrodnienia wodniczkowego. Natomiast na terenie niezbyt licznych hepatocytów stwierdza się cechy zastoju żółci. Powyższym aktywnym zmianom zapalnym towarzyszą cechy wyraźnego włóknienia wrotnego, okołowrotnego, z tworzeniem niepełnych i pełnych mostków włóknistych (typu p-p i p-c) z obecnaością fragmentu pojedynczego guzka regeneracyjnego; ogniskowo cechy włóknienia śródzrazikowego. W niektórych poszerzonych przestrzeniach bramno-żółciowych stwierdza się rozplem przewodzików żółciowych i poszerzenie światła mikrokrążenia. Niejednokrotnie komórki B.-Kupffera są powiększone.

Rezonans magnetyczny

Widoczne są zmiany w przebiegu dróg żółciowych z obecnością licznych krótkich zwężeń i poszerzeń. Widoczne jest zwężenie PŻW w odcinku środkowym i dalszym z jego poszerzeniem w części bliższej do 8mm.
Pęcherzyk żółciowy cienkościenny, z zagęszczoną żółcią.
Przewód żółciowy wspólny również ma nieregularny zarys ścian.
Ściany dróg żółciowych wewnątrzwątrobowych ulegają nieznacznemu wzmocnieniu kontrastowemu.
Wątroba bez zmian ogniskowych, widoczne jest zmniejszenie zmniejszenie objętości segmentów tylnych prawego płata z przerostem segmentów płata lewego.
Nie widać podejrzanych zmian ogniskowych w wątrobie.

Biochemia:
ALT 189
ASP 59
GGTP 188
Fosfataza alkaliczna 197
Bilirubina całkowita 0,6 mg/dl

Proszę, żeby ktoś szczerze mi napisał w jakim stopniu zmiany degeneracyjne wątroby są zaawansowane, ile lat dzieli mnie od przeszczepu wątroby.