Jakie wyniki wchodzą w pakiet kontrolnych bezpłatnych badań pod kontem tarczycy z NFZ, które da i może dać, powinien dać lekarz rodziny,pierwszego kontaktu?
TSH3, Cholesterol całkowity i...