Moja trzyletnia córka miała delikatną chrypkę, nawracającą co kilka dni, trwającą pomimo braku infekcji i inhalacji ponad miesiąc. Podczas badania u laryngologa lekarz stwierdziła zapalenie błony śluzowej przełyku i zleciła phmetrię. W phmetrii stwierdzono nieznaczny refluks (liczba refluksów 160, liczba długich refluksów 0, łączny czas pH <4 - 5,8%, zalecono podawanie helicid 20 mg przez 28 dni a następnie 10 mg przez 14 dni, odstawienie na mc i ponowną phmetrię kontrolną, a jeśli wyjdzie źle także gastroskopię w celu zdiagnozowania ewentualnego eozynofiliowego zapalenia przełyku, z badań laboratoryjnych eozynofilia >5%- zobaczyłam to w wypisie - co to znaczy?